Diergeneeskundige diensten

Wat kunnen we voor uw dier doen?

Diergeneeskundige diensten

Een juiste diagnose bij ziekte of andere problemen is van groot belang zodat we uw dier beter kunnen maken. Een juiste diagnose kan vastgesteld worden door middel van standaard- en/of aanvullende onderzoeken. Een aanvullend onderzoek kan gedaan worden door middel van urine- en/of bloedonderzoek, microscopisch onderzoek, röntgen onderzoek en/of echografie. Indien er een diagnose is vastgesteld kan er een behandelplan opgesteld worden. Bovenstaande onderzoeken kunnen binnen onze kliniek uitgevoerd worden. De uitslag ontvangt u meestal binnen één dag of tijdens het consult.

Laboratorium

Urineonderzoek

Veel drinken/plassen, incontinentie en moeite met urineren kan duiden op een probleem rondom de urinewegen. Met een urineonderzoek kunnen wij bijvoorbeeld een blaasontsteking of infectie constateren. Het urineonderzoek voeren wij uit met ochtendurine. U kunt onze assistente tips vragen hoe u het beste de urine kunt opvangen. Indien u de ochtendurine heeft opgevangen is het van groot belang dat u dit direct naar ons toebrengt. U kunt de urine afgeven bij de balie. Indien het niet mogelijk is om de urine direct te brengen, bewaar de urine dan maximaal één uur in de koelkast. Wij zullen dezelfde dag de uitslag en het behandelplan aan u doorgeven.

Bloedonderzoek

Soms is een standaard bloedonderzoek van groot belang om een juiste diagnose te kunnen vaststellen. Met een standaard bloedonderzoek kan de dierenarts een overzicht krijgen van de werking van de organen (bijvoorbeeld van de alvleesklier, lever en nieren). De uitslag van een standaard bloedonderzoek ontvangt u binnen één werkdag. Indien er een aanvullend bloedonderzoek nodig is, wordt dit opgestuurd naar een extern laboratorium. Deze uitslag ontvangt u binnen enkele werkdagen.

Microscopische onderzoek

Met een microscopisch onderzoek kunnen infectie, parasieten, bacteriën en/of schimmels onderzocht worden. Hiervoor is een klein beetje bloed, huidafkrabsel, urine en/of ontlasting nodig. Met de microscoop kunnen we namelijk objecten tot 1000 x vergroten! De uitslag ontvangt u meestal direct bij het consult. Aan de hand van de uitslag zal een behandelplan opgesteld worden.

Röntgenonderzoek en echografie

Een standaard onderzoek kan aangevuld worden met een aanvullend onderzoek. Eén van de mogelijkheden is een röntgenonderzoek. Met een röntgen onderzoek kunnen vreemde voorwerpen, botten en organen in beeld gebracht worden. Indien een röntgen onderzoek geen duidelijke afwijkingen laat zien kan er gekozen worden voor een echografisch onderzoek. Bij een echo kan elk orgaan apart onderzocht worden zonder het dier daarvoor te opereren. Hierdoor kunnen afwijkingen aan de organen sneller geconstateerd worden. Echografische onderzoeken worden ingepland door uw dierenarts.

Operaties

Binnen onze kliniek voeren wij vele operaties uit. Voorbeelden hiervan zijn; castraties, sterilisaties, buikoperaties en het verwijderen van bultjes. Al deze operaties zullen in overleg met uw dierenarts plaatsvinden.

Tijdens de operatie wordt uw dier onder narcose gebracht. Ondanks dat wij werken met moderne technologieën is een narcose een risico voor uw dier. Echter werken wij met moderne gasanesthesie en passen we de narcosemiddelen aan op de conditie van uw dier.

Voordat wij de operatie starten ondergaat uw dier een lichamelijk onderzoek en is een pre-anesthetisch bloedonderzoek mogelijk. Dit doen wij om de risico’s te minimaliseren. Bij afwijkingen voeren wij geen operaties uit.

Als uw dier weer goed wakker is, na de operatie, zullen wij contact met u opnemen. Het verloop van de operatie, de nazorg en tijd van ophalen worden dan met u besproken.

Tandheelkunde

Het gebit is een belangrijk onderdeel van uw dier. Bij afwijkingen aan het gebit kunnen namelijk verschillende problemen ontstaan zoals een stinkede adem, algemene ziekte en slecht en/of pijnlijk eten. Het gebit kan gemakkelijk onderhouden worden door uzelf. Twee á drie keer per week de tandenpoetsen met speciale dieren tandpasta kan al veel problemen voorkomen.

Indien uw dier ernstige problemen ondervindt kan er gekozen worden voor een gebitsreiniging. Tijdens een gebitsreiniging maken wij met een speciale tandheelkunde unit het gebit van uw dier schoon. Eventuele aangetaste elementen kunnen verwijderd worden.

Voor een gebitscontrole kunt u een afspraak maken bij onze assistente.

Aanvullend onderzoek door een specialist

Indien uw dier aanvullend onderzoek nodig heeft (Bijvoorbeeld een CT- en/of MRI scan), extra zorg of een behandeling nodig heeft voor een aandoening die wij niet kunnen uitvoeren, verwijzen wij u door naar een specialist. Een specialist heeft de standaard diergeneeskundige opleiding en een extra vierjarige opleiding gevolgd en afgerond met een Europees examen. Deze doorverwijzing zal in overleg met uw eigen dierenarts plaatsvinden.

Diergeneeskundig ingewikkelde problemen bespreken wij met collega's of specialisten van verschillende disciplines. Zo proberen wij altijd de meeste problemen zelf op te lossen. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. Voor uitgebreidere, specialistische zorg sturen wij uw huisdier in zo'n geval door naar een gespecialiseerde kliniek. We werken veel samen met het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein. Patiënten van het dierenziekenhuis kunnen terecht voor zowel spoedeisende als specialistische zorg. Voor verschillende disciplines zijn specialisten beschikbaar, zoals (weke delen) chirurgie, tandheelkunde, orthopedie en cardiologie en pulmonologie. 

U kunt in het dierenziekenhuis voor de specialistische zorg uitsluitende terecht op verwijzing van uw dierenarts. Indien nodig zal uw eigen dierenarts uw huisdier doorverwijzen naar het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein. Mocht uw huisdier een doorverwijzing nodig hebben voor een andere specialist, is dit ook mogelijk. In dat geval verwijzen we uw huisdier naar de desbetreffende specialist. 

Euthanasie

Afscheid nemen van uw geliefde huisdier is één van de moeilijkste gebeurtenissen. Om u hier zo goed mogelijk in bij te staan bieden wij verschillende mogelijkheden. U kunt er voor kiezen om uw dier thuis of bij ons in de kliniek te euthanaseren. Een eventuele crematie kunnen wij met onze collega’s van het dierenuitvaartcentrum verzorgen. Graag zouden wij uw wensen van te voren willen doornemen zodat wij u zo goed mogelijk kunnen bijstaan. Wij zijn er voor u, ook in de moeilijke tijd.

Terug naar Over ons